Contact

AVC Raková, a.s.


Raková 50
023 51 Raková
Slovak Republic

tel: +421 41 4301 201
fax: +421 41 4301 511

Registration Number: 43 881 548
Tax ID: SK2022500106
Zápis v OR SR u OS v Žiline, oddiel Sa, vl. č. 10620/L

 
 
 

Find us